Du er her: Hjem > Fødevaredata dokumentation > Bilag A - Fedtsyrerne, deres trivialnavne og systematiske navne

Bilag A - Fedtsyrerne, deres trivialnavne og systematiske navne

 

Tabelbetegnelse

Trivialnavn

Kemisk Navn

 

C4:0

Smørsyre

Butansyre; Butanoic acid

 

C6:0

Capronsyre

Hexansyre; Hexanoic acid

 

C8:0

Caprylsyre

Octansyre; Octanoic acid

 

C10:0

Caprinsyre

Decansyre; Decanoic acid

 

C12:0

Laurinsyre

Dodecansyre; Dodecanoic acid

 

C14:0

Myristinsyre

Tetradecansyre; Tetradecanoic acid

 

C15:0

 

Pentadecansyre; Pentadecanoic acid

 

C16:0

Palmitinsyre

Hexadecansyre; Hexadecanoic acid

 

C17:0

Margarinsyre

Heptadecansyre; Heptadecanoic acid

 

C18:0

Stearinsyre

Octadecansyre; Octadecanoic acid

 

C20:0

Arachinsyre

Eicosansyre; Eicosanoic acid

 

C22:0

Behensyre

Docosansyre; Docosanoic acid

 

C24:0

Lignocerinsyre

Tetracosansyre; Tetracosanoic acid

 

C14:1,n-5

Myristoleinsyre

cis-9-Tetradecensyre; (Z)-Tetradec-9-enoic acid

 

C15:1

 

Pentadecensyre; (Z)-Pentadec-10-enoic acid

 

C16:1,n-7

Palmitoleinsyre

cis-9-Hexadecensyre; (Z)-Hexadec-9-enoic acid

 

C16:1,trans

Palmitelaidinsyre

trans-Hexadecensyre;

(E)-Hexadec-9-enoic acid

 

C17:1,n-7

 

cis-10-Heptadecensyre; (Z)-Heptadec-10-enoic acid

 

C18:1,n-7

cis-Vaccensyre

cis-11-Octacecansyre; (Z)-Octadec-11-enoic acid

 

C18:1,n-9

Oliesyre

cis-9-Octadecensyre; (Z)-Octadec-9-enoic acid

 

C18:1,t n-9

Elaidinsyre

trans 9-Octadecensyre; (E)-octadec-9-enoic acid

 

C20:1,n-9

Gondoinsyre

cis-11-Eicosensyre

(11Z)-Eicosenoic acid;

 

C20:1,n-11

Gadoleinsyre

cis-9-Eicosensyre;

cis-9-Eicosenoic acid; (9Z)-9-Eicosenoic acid

 

C20:1,trans

 

trans-11-Eicosensyre;

trans-11-Eicosenoic acid

 

C22:1,n-9

Erukasyre

cis-13-docosensyre, (Z)-docos-13-enoic acid

 

C22:1,n-11

Cetoleinsyre

cis-11-docosensyre; (11Z)-11-Docosenoic acid; (Z)-docos-11-enoic acid

 

C22:1,n-9,trans

Brassidic acid

trans-13-docosensyre; (E)-13-Docosenoic acid

 

C24:1,n-9

Nervonsyre

cis-15-tetracosensyre; (Z)-Tetracos-15-enoic acid

 

C18:2,n-6

Linolsyre

Linoleic acid

cis-9,12-octadecadiensyre; (9Z,12Z)-9,12- octadecadienoic acid

C18:2,conj-A

Conjugeret Linolsyre

(CLA), udifferentieret

Conjugated linoleic acids (CLA); 9,t11-CLA (1)

C18:2,trans

 

(2)

C18:3,n-3

α-Linolensyre

cis 9,12,15-octadecatriensyre;

(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoic acid

C18:3,n-6

γ-Linolensyre

cis 6,9,12-octadecatriensyre;

6Z,9Z,12Z-octadecatrienoic acid

C18:4,n-3

Steridonsyre

cis-6,9,12,15-octadecatetraensyre;

(6Z,9Z,12Z,15Z)-6,9,12,15-octadecatetraenoic acid

C20:2,n-6

 

cis-11,14-eicosadiensyre;

11Z,14Z-eicosadienoic acid

C20:3,n-3

Eicosatrienoic acid

ETE

all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid

11Z,14Z,17Z-eicosatrienoic acid

C20:3,n-6

Dihomo-γ-linolensyre

DGLA

cis-8,11,14-eicosatrienoic acid

8Z,11Z,14Z-eicosatrienoic acid

C20:4,n-3

n-3 Arachidonic acid

8Z,11Z,14Z,17Z-Eicosatetraenoic Acid

C20:4,n-6

arachidonsyre

cis 5,8,11,14-eicosatetraensyre

(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid

C20:5,n-3

timnodonsyre, EPA

cis 5,8,11,14,17-eicosapentaensyre

(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosapentaenoic acid

C22:5,n-3

clupanodonsyre DPA

cis 7,10,13,16,19-docosapentaensyre (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid

C22:6,n-3

cervonic acid DHA

cis 4,7,10,13,16,19-docosahexaensyre

Andre FA

 

(3)

         

 

(1)    conjugeret linolsyre er en blanding af flere fedtsyrer som ikke er klart identificeret. Rumenic acid and t10,c12-CLA may be the most abundant

 (2)   C18:2, trans dækker over forskellige isomere c,t/t,c/t,t med methylen-afbrudte dobbeltbindinger dvs. 9,12

 (3)   fedtsyrer der ikke klart kan identificeres i den kemiske analyse eller kun findes i ganske små mængder.

 

 

Deklarationsberegner

Vi har nu lanceret et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Data og dokumentation på frida.fooddata.dk er opdateret til version 2. Data blev oprindeligt udtrukket 15-12-2016 og er siden tilrettet ved nye udtræk 11-01-2017,  20-02-2017, 29-06-2017 og 03-10-2017.

Hentning af data

Data til download er nu den seneste version af 03-10-2017.

Der kan hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016.

Vi arbejder desværre stadig på den kommercielle pakke. Læs mere her

Deklarationsberegner

Vi har nu lanceret et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Data og dokumentation på frida.fooddata.dk er opdateret til version 2. Data blev oprindeligt udtrukket 15-12-2016 og er siden tilrettet ved nye udtræk 11-01-2017,  20-02-2017, 29-06-2017 og 03-10-2017.

Hentning af data

Data til download er nu den seneste version af 03-10-2017.

Der kan hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016.

Vi arbejder desværre stadig på den kommercielle pakke. Læs mere her