Du er her: Hjem > Fødevaredata dokumentation > Antagelser og beregninger > Mælk og mælkeprodukter

Mælk og mælkeprodukter

Værdier for indhold af fedtopløselige vitaminer i mejeriprodukter

Indholdet af fedtopløselige vitaminer (retinol, β-caroten, D vitamin og E vitamin) i mejeriprodukter er beregnet på grundlag af produkternes indhold af mælkefedt, idet indholdet af fedtopløselige vitaminer følger produkternes mælkefedtindhold, og oparbejdningen af de enkelte produkter ikke giver anledning til påviseligt tab af disse vitaminer.

Det skal bemærkes, at indholdet af fedtopløselige vitaminer i mælkefedt udviser en udpræget sæsonvariation. Kun årsgennemsnitter er dog vist i tabellerne. Ved beregning af indholdet af fedtopløselige vitaminer i mælkeprodukter er værdierne i tabel 9 anvendt.

 

 

Tabel 9. Beregning af indholdet af fedtopløselige vitaminer.

 

Vitamin

Enhed

Beregnet som

Retinol

µg/100g

total fedt (g/100g) × 8,5 (µg retinol/g fedt)

β-caroten

µg/100g

total fedt (g/100g) × 4,4 (µg β-caroten/g fedt)

D vitamin

µg/100g

total fedt (g/100g) × 0,0086 (µg D vitamin/g fedt)

+ vand (g/100g) × 0,0008 (µg D vitamin/g vand)

E vitamin

α-TE

total fedt (g/100g) × 0,0255 (mg α-tokoferol/g fedt)

 

Indholdet af fedtsyrer i mælkeprodukter

Fedtsyreindholdet beregnes på tilsvarende måde for de mælkeprodukter hvor specifikke analyseresultater mangler. Fedtsyreindholdet forudsættes at udvise en konstant og ens fordeling.

Denne antagelse med konstant fedtsyrefordeling er ikke helt korrekt, idet fedtsyreindholdet ud viser en tydelig sæsonvariation afhængig af foder og kvægrace.

Tabel 10 viser de gennemsnitsværdier, der er anvendt ved beregningen af fedtsyreindhold i mejeriprodukterne (Værdierne stammer fra kildenummer [1227].

Table 10. Gennemsnitligt fedtsyrefordeling i mælkefedt

 

Fedtsyre

g fedtsyre pr,

100 g mælkefedt

C 4:0

3,4

C 6:0

2,2

C 8:0

1,4

C 10:0

3,1

C 12:0

3,9

C 14:0

11,0

C 16:0

29,6

C 18:0

10,1

C 14:1

1,4

C 16:1

2,2

C 18:1

22,2

C 18:2

2,1

C 18:3

0,8

C 20:1

1,2

 

 

 

Indholdet af cholesterol i mælkeprodukter

Indholdet af cholesterol i mælkeprodukterne følger ligeledes indholdet af mælkefedt, idet der dog skal tages hensyn til fremstillingsmåden. Produkter, der har undergået en separering (skummetmælk) indeholder således en forholdsmæssig større mængde cholesterol end ’useparerede’ produkter. På grundlag af undersøgelser foretaget i USA [kilde 1342] er der fundet følgende sammenhæng mellem indholdet af mælkefedt og cholesterol i mælkeprodukter:

Cholesterol = 3.24 × fedt + 2

hvor enheden for cholesterol er mg/100g og for fedt er g/100g

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.

 

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.