Du er her: Bilag A - Fedtsyrerne, deres trivialnavne og systematiske navne

Bilag A - Fedtsyrerne, deres trivialnavne og systematiske navne

 

Tabelbetegnelse

Trivialnavn

Kemisk Navn

 

C4:0

Smørsyre

Butansyre; Butanoic acid

 

C6:0

Capronsyre

Hexansyre; Hexanoic acid

 

C8:0

Caprylsyre

Octansyre; Octanoic acid

 

C10:0

Caprinsyre

Decansyre; Decanoic acid

 

C12:0

Laurinsyre

Dodecansyre; Dodecanoic acid

 

C14:0

Myristinsyre

Tetradecansyre; Tetradecanoic acid

 

C15:0

 

Pentadecansyre; Pentadecanoic acid

 

C16:0

Palmitinsyre

Hexadecansyre; Hexadecanoic acid

 

C17:0

Margarinsyre

Heptadecansyre; Heptadecanoic acid

 

C18:0

Stearinsyre

Octadecansyre; Octadecanoic acid

 

C20:0

Arachinsyre

Eicosansyre; Eicosanoic acid

 

C22:0

Behensyre

Docosansyre; Docosanoic acid

 

C24:0

Lignocerinsyre

Tetracosansyre; Tetracosanoic acid

 

C14:1,n-5

Myristoleinsyre

cis-9-Tetradecensyre; (Z)-Tetradec-9-enoic acid

 

C15:1

 

Pentadecensyre; (Z)-Pentadec-10-enoic acid

 

C16:1,n-7

Palmitoleinsyre

cis-9-Hexadecensyre; (Z)-Hexadec-9-enoic acid

 

C16:1,trans

Palmitelaidinsyre

trans-Hexadecensyre;

(E)-Hexadec-9-enoic acid

 

C17:1,n-7

 

cis-10-Heptadecensyre; (Z)-Heptadec-10-enoic acid

 

C18:1,n-7

cis-Vaccensyre

cis-11-Octacecansyre; (Z)-Octadec-11-enoic acid

 

C18:1,n-9

Oliesyre

cis-9-Octadecensyre; (Z)-Octadec-9-enoic acid

 

C18:1,t n-9

Elaidinsyre

trans 9-Octadecensyre; (E)-octadec-9-enoic acid

 

C20:1,n-9

Gondoinsyre

cis-11-Eicosensyre

(11Z)-Eicosenoic acid;

 

C20:1,n-11

Gadoleinsyre

cis-9-Eicosensyre;

cis-9-Eicosenoic acid; (9Z)-9-Eicosenoic acid

 

C20:1,trans

 

trans-11-Eicosensyre;

trans-11-Eicosenoic acid

 

C22:1,n-9

Erukasyre

cis-13-docosensyre, (Z)-docos-13-enoic acid

 

C22:1,n-11

Cetoleinsyre

cis-11-docosensyre; (11Z)-11-Docosenoic acid; (Z)-docos-11-enoic acid

 

C22:1,n-9,trans

Brassidic acid

trans-13-docosensyre; (E)-13-Docosenoic acid

 

C24:1,n-9

Nervonsyre

cis-15-tetracosensyre; (Z)-Tetracos-15-enoic acid

 

C18:2,n-6

Linolsyre

Linoleic acid

cis-9,12-octadecadiensyre; (9Z,12Z)-9,12- octadecadienoic acid

C18:2,conj-A

Conjugeret Linolsyre

(CLA), udifferentieret

Conjugated linoleic acids (CLA); 9,t11-CLA (1)

C18:2,trans

 

(2)

C18:3,n-3

α-Linolensyre

cis 9,12,15-octadecatriensyre;

(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoic acid

C18:3,n-6

γ-Linolensyre

cis 6,9,12-octadecatriensyre;

6Z,9Z,12Z-octadecatrienoic acid

C18:4,n-3

Steridonsyre

cis-6,9,12,15-octadecatetraensyre;

(6Z,9Z,12Z,15Z)-6,9,12,15-octadecatetraenoic acid

C20:2,n-6

 

cis-11,14-eicosadiensyre;

11Z,14Z-eicosadienoic acid

C20:3,n-3

Eicosatrienoic acid

ETE

all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid

11Z,14Z,17Z-eicosatrienoic acid

C20:3,n-6

Dihomo-γ-linolensyre

DGLA

cis-8,11,14-eicosatrienoic acid

8Z,11Z,14Z-eicosatrienoic acid

C20:4,n-3

n-3 Arachidonic acid

8Z,11Z,14Z,17Z-Eicosatetraenoic Acid

C20:4,n-6

arachidonsyre

cis 5,8,11,14-eicosatetraensyre

(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid

C20:5,n-3

timnodonsyre, EPA

cis 5,8,11,14,17-eicosapentaensyre

(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosapentaenoic acid

C22:5,n-3

clupanodonsyre DPA

cis 7,10,13,16,19-docosapentaensyre (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid

C22:6,n-3

cervonic acid DHA

cis 4,7,10,13,16,19-docosahexaensyre

Andre FA

 

(3)

         

 

(1)    conjugeret linolsyre er en blanding af flere fedtsyrer som ikke er klart identificeret. Rumenic acid and t10,c12-CLA may be the most abundant

 (2)   C18:2, trans dækker over forskellige isomere c,t/t,c/t,t med methylen-afbrudte dobbeltbindinger dvs. 9,12

 (3)   fedtsyrer der ikke klart kan identificeres i den kemiske analyse eller kun findes i ganske små mængder.

 

 

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.

 

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.