Du er her: Om frida.fooddata.dk

Om frida.fooddata.dk

DTU Fødevareinstituttet har med Fødevaredata (frida.fooddata.dk) til hensigt at lette borgernes adgang til information om indholdsstofferne i de fødevarer, vi spiser. I Fødevaredata findes bl.a. data for indhold af næringsstoffer i diverse fødevarer, og det tilstræbes at afspejle udbuddet af fødevarer i Danmark og at data fremstår så korrekt og ajourført som muligt.

 I tabellerne vises næringsstofindholdet per 100 g spiselig del af fødevarerne  som gennemsnitsværdier. Data kan søges på fødevarenavn, via alfabetisk liste over fødevarer, via fødevaregruppe og derefter fødevarenavn samt via næringsstof og derefter indhold. I tabellernes kolonner er angivet: næringsstof, indhold (gennemsnit) pr 100 g, enhed pr 100 g, median, variation, antal prøver samt kilde.

For at opnå den bedst mulige kvalitet bliver Fødevaredata til i et samarbejde med brancheorganisationer og detailhandel, nordiske og internationale kolleger og ikke mindst Fødevarestyrelsen.

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.

 

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.