Indhold

Alle indholdsværdier er angivet pr. 100 gram spiselig del af varen. Det angivne indhold vil normalt være baseret på årsgennemsnit, med mindre andet fremgår af fødevarens navn.

Værdierne i Fødevaredata er angivet med et varierende antal cifre, afhængig af næringsstof og fødevare.

Fødevaredata skal afspejle det danske fødevareudbud bedst muligt. Databasen må løbende opdateres for at opretholde kvaliteten, og dette sker i samarbejde med fødevareindustrien og fødevareforhandlere samt med nordiske og internationale kolleger, der arbejder med fødevaretabeller samt med Fødevarestyrelsen.

  • Næringsstofindholdene i Fødevaredata kommer fra:
    • Analyser af danske fødevarer, der er analyseret på akkrediterede laboratorier
    • Lånte værdier fra andre landes databaser, industri og handel.

Skønnede værdier: Hvor der ikke findes analytiske data, kan data i visse tilfælde overføres fra fødevarer, der ligner den aktuelle fødevare, eller data kan beregnes på grundlag af forskellige analysedata. Et 0 (nul) i indholdskolonnen betyder enten, at det naturlige indhold af det pågældende stof er nul eller, at der findes spor af stoffet, men at mængden er så lille, at den ingen betydning har. For en given fødevare vil den teoretiske værdi af summen af makronæringsstofferne (protein, tilgængelig kulhydrat, kostfiber, fedt, alkohol, aske og vand) altid give præcis 100 g/100 g fødevare. Dette vil også gælde hvor kulhydrat beregnes ved differens ud fra analyserede værdier. For nogle fødevarer kan det i visse tilfælde medføre en negativ værdi for kulhydrat. For at undgå et negativ indhold af kulhydrat, er indhold af protein justeret, så den beregnede sum netop bliver 100. Dette gælder i høj grad for varer af fisk og kød.

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.

 

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.