Kilde

For hver oplysning er der angivet en kilde i kildekolonnen. Denne kildeangivelse henviser til de referencer, som Fooddata bygger sine oplysninger på. Ved klik på et kildenummer fås referencen til den pågældende datalinjes oplysninger. Hvor data til en enkelt datalinje er hentet fra flere kilder, vil et kildeopslag vise alle de anvendte kilder.

Kildehenvisninger, der starter med T(f.eks. T 115), betyder at data er overført fra fødevare nr. (her nr. 115: Te, drikkeklar).

Kildehenvisning 1655 angiver, at værdien for indholdet enten naturligt er nul eller vurderes at være så lille, at den er uden betydning.

Kildehenvisning 1003 angiver, at værdien er beregnet.

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.

 

Deklarationsberegner

Vi har et værktøj til beregning af næringsdeklaration.

Prøv beregneren

Læs Fødevareministeriets nyhed om beregneren

Ny version

Dette er Frida/Fødevaredata version 3.

Hentning af data

Data til download er klar.

Der vil kunne hentes data til privat samt akademisk/ikke kommerciel brug efter en brugerregistrering og en godkendelse.

Dokumentation

Dokumentation på pdf er opdateret 22-12-2016 og svarer til Frida version 2. Vi arbejder i øjeblikket på en ny version til Frida version 3.