DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Ansvarsfraskrivelse

DTU Fødevareinstituttet har med dette website til hensigt at lette borgernes adgang til information om den fødevarekemiske sammensætning af de fødevarer, som spises i Danmark. Det tilstræbes, at oplysningerne er så korrekte og ajourførte som muligt. Eventuelle mulige fejl fundet i databanken søges rettet.

Det er klart, at opdatere og vedligeholde en fødevaredatabank kræver både store finansielle og tidsmæssige ressourcer og at fødevareanalyser er meget omkostningsfulde. Vi indhenter derfor også data fra andre landes fødevaredatabanker for at udvide databankens indhold. DTU Fødevareinstituttet kan derfor ikke give garanti for nøjagtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af disse data. Vi forsøger dog at gøre vores bedste for at give det mest præcise billede af det danske fødevaremarked og dets kemiske sammensætning.

DTU Fødevareinstituttet påtager sig ligeledes intet ansvar for de præsenterede data og den efterfølgende anvendelse heraf, herunder ved brug i andre kilder eller andre fødevaredatabanker. Der kan således ikke gøres erstatningsansvar gældende, hverken for direkte eller indirekte tab af f.eks. driftstab eller avancetab.

Oplysningerne på dette websted er alene beregnet til almen orientering.

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby