DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1277
Camembert, 50+
Engelsk navn
Cheese, Camembert, 50 % fidm.
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0
Nitrogen-til-protein faktor 6,38
FCF 0,945
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi, kJ 1267 kJ 1003
Energi, kcal 306 kcal 1003
Nitrogen, total 3,051 g 2,94 - 3,17 15 1250, 1844
Protein, videnskabelig 17,5 g 0 16,8 - 18,2 15 1250, 1844
Protein, deklaration 17,5 g 0 16,8 - 18,2 15 1250, 1844
Kulhydrat, difference 0,0 g 1003
Kulhydrat, tilgængelig, videnskabelig 0,0 g 1003
Kulhydrat, tilgængelig, deklaration 0,1 g 1003
Tilsat sukker 0,0 g 1655
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt, total 26,2 g 142 1221
Alkohol 0,0 g 1655
Aske 3,2 g 2,92 - 3,38 7 1250
Tørstof 46,9 g 44,5 - 49,4 15 1844, 1250
Vand 53,1 g 50,5 - 55,4 15 1844, 1250
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 233 RE 1003
Retinol 223 µg 1003
D-vitamin 0,270 µg 1003
D3-vitamin 0,270 µg 1003
E-vitamin 0,670 α-TE
alfa-tokoferol 0,670 mg 1003
K1-vitamin 0 µg 1655
B1-vitamin 0,0450 mg 0,025 - 0,06 3 1019
B2-vitamin, riboflavin 0,450 mg 0,352 - 0,568 6 1022
Niacinækvivalent 6,27 NE 1003
Niacin 1,80 mg 1,45 - 2,18 6 1018
B6-vitamin 0,250 mg 0,169 - 0,341 6 1025
Pantothensyre 1,36 mg 16 1938
Biotin 6,00 µg 1,2 - 17,8 1344
Folat 62,0 µg 18 1938
Frit folat 3,00 µg 255 1002
B12-vitamin 1,13 µg 1 - 1,2 3 1044
C-vitamin 0 mg 1003
L-ascorbinsyre 0 mg 1938
beta-caroten 115 µg 1003
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Chlorid, Cl 916 mg 819 - 1110 7 1250
Natrium, Na 570 mg 499 - 707 15 1844, 1250
Kalium, K 97,8 mg 76 - 117 15 1844, 1250
Calcium, Ca 490 mg 440 - 590 4 1030
Magnesium, Mg 20,0 mg 10 1938
Fosfor, P 400 mg 310 - 650 42 1221
Jern, Fe 0,180 mg 0,13 - 0,23 5 1043
Zink, Zn 2,38 mg 4 1938
Jod, I 10,4 µg 11 6,8 - 14 5 T 148
Mangan, Mn 0,0480 mg 1 T 1313
Chrom, Cr 0,250 µg 1538
Selen, Se 7,00 µg 1003
Molybdæn, Mo 6,00 µg 1 T 1313
Cobolt, Co 1,000 µg 1 T 1313
Nikkel, Ni 4,96 µg 4,95 4,35 - 5,64 9 T 1228
Kviksølv, Hg 0,0600 µg 1 T 1313
Arsen, As 1,000 µg 1 T 1313
Cadmium, Cd 0,01000 µg 1538
Bly, Pb 0,450 µg 1538
Organiske syrer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Benzoesyre 0,650 mg 0,6 - 0,7 1495
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 3,30 mg 0,001 - 13,9 5 1470
Tyramin 14,5 mg - 66 5 1470
Putrescin 12,5 mg 0,005 - 60,5 5 1470
Cadaverin 24,5 mg 0,005 - 118 5 1470
Serotonin 0 mg 1474
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Laktose 0,1000 g 1217
Disaccharider, total 0,1000 g 1003
Sukkerarter, total 0,1000 g 1003
Stivelse 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,890 3,59 1227
C6:0 0,570 2,3 1227
C8:0 0,370 1,49 1227
C10:0 0,820 3,31 1227
C12:0 1,020 4,11 1227
C14:0 2,899 11,7 1227
C16:0 7,747 31,2 1227
C18:0 2,649 10,6 1227
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,370 1,49 1227
C16:1,n-7 0,570 2,3 1227
C18:1,n-9 5,817 23,4 1227
C20:1,n-11 0,300 1,21 1227
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,540 2,18 1227
C18:3,n-3 (ALA) 0,200 0,807 1227
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede 16,962 68,5 1003
Sum monoumættede 7,057 28,5 1003
Sum polyumættede 0,740 2,98 1003
Fedtsyrer, total 24,759 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,200 0,807 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,540 2,18 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholesterol 87 mg 142 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 1070 350 1059
Leucin 1800 590 1059
Lysin 1560 510 1059
Methionin 549 180 1059
Cystin 70 23 1059
Phenylalanin 1010 330 1059
Tyrosin 1070 350 1059
Threonin 671 220 1059
Tryptofan 268 88 1059
Valin 1310 430 1059
Arginin 610 200 1059
Histidin 549 180 1059
Alanin 610 200 1059
Asparaginsyre 1370 450 1059
Glutaminsyre 3810 1250 1059
Glycin 397 130 1059
Prolin 2040 670 1059
Serin 1100 360 1059

© 2022 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby