DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Kilde liste: 1081, 1945, 1946

"Ferskvandsfisk. Indhold af sporelementer, PCB og chlorholdige pesticider." [1081]

  • Forfattere: Andersen, A.; Askaa, G.; Orbæk, K.
  • Institution: Levnedsmiddelstyrelsen.
  • Udgivelsesår: 1986

"Sporelementer i akvakulturprodukter - Trace Elements in Aquaculture products - Delopgørelse, IFEF februar 2001 (projekt nr. 00615-03)" [1945]

  • Forfattere: Rokkjær, Inge; Sloth, Jens Jørgen
  • Institution: "Fødevareregion Århus; Institut for Fødevareundersøgelser og Ernæring; Fødevaredirektoratet"

"Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug - 1999: Arsen, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug - Delopgørelse, IFEF 1999 (projekt nr. 99415-01)" [1946]

  • Forfattere: Petersen, Jan; Sloth, Jens Jørgen
  • Institution: "Odense Landsdelslaboratorium; Institut for Fødevareundersøgelser og Ernæring; Fødevaredirektoratet"
  • Udgivelsesår: 1999

© 2022 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby