DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Kilde liste: 1081, 1946, 1915

"Ferskvandsfisk - Indhold af sporelementer, PCB og chlorholdige pesticider" [1081]

  • Forfattere: Andersen, A.;Askaa, G.;Orbæk, K.
  • Institution: Levnedsmiddelstyrelsen, Miljøministeriet
  • Udgivelsesår: 1986

"Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1993-1997. Tredje periode, 1995: Cadmium, bly, kviksølv, nikkel, krom, arsen og selen i fisk" [1915]

  • Forfattere: Mortensen, G.K.;Petersen, A.
  • Institution: Levnedsmiddelstyrelsen
  • Udgivelsesår: 1996

"Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug. 1999: Arsen, bly, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug" [1946]

  • Forfattere: Petersen, J.;Sloth, J.J.
  • Institution: Fødevaredirektoratet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Udgivelsesår: 1999

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby