DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Kilde liste: 1888, 1907, 1909

"Overvågning af sporelementer i indmad" [1888]

"Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1993-1997. 1997: Kontrol af indholdet af sporelementer i lever og nyre fra okser, kalve og fjerkræ" [1907]

  • Udgivelsesår: 1998

"Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1993-1997. 1995: Cadmium, bly, kviksølv,selen, nikkel og chrom i nyre og lever fra danske kalve og okser samt i lever fra fjerkræ" [1909]

  • Udgivelsesår: 1996

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby