DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Kilde liste: 1945, 1946, 1081

"Ferskvandsfisk - Indhold af sporelementer, PCB og chlorholdige pesticider" [1081]

  • Udgivelsesår: 1986

"Sporelementer i akvakulturprodukter" [1945]

  • Udgivelsesår: 2001

"Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug. 1999: Arsen, bly, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug" [1946]

  • Udgivelsesår: 1999

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby