DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Kilde liste: 1945, 1946, 1915

"Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1993-1997. Tredje periode, 1995: Cadmium, bly, kviksølv, nikkel, krom, arsen og selen i fisk" [1915]

  • Forfattere: Mortensen, Gerda Krog; Petersen, Annette
  • Institution: "Aalborg Landsdelslaboratorium; Levnedsmiddelstyrelsen"
  • Udgivelsesår: 1996

"Sporelementer i akvakulturprodukter - Trace Elements in Aquaculture products - Delopgørelse, IFEF februar 2001 (projekt nr. 00615-03)" [1945]

  • Forfattere: Rokkjær, Inge; Sloth, Jens Jørgen
  • Institution: "Fødevareregion Århus; Institut for Fødevareundersøgelser og Ernæring; Fødevaredirektoratet"

"Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug - 1999: Arsen, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug - Delopgørelse, IFEF 1999 (projekt nr. 99415-01)" [1946]

  • Forfattere: Petersen, Jan; Sloth, Jens Jørgen
  • Institution: "Odense Landsdelslaboratorium; Institut for Fødevareundersøgelser og Ernæring; Fødevaredirektoratet"
  • Udgivelsesår: 1999

© 2022 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby