DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Kilde liste: 1890, 1915, 1851, 1916, 1946

"Tungmetaller i fisk, der ikke indgår i overvågningssystemet" [1851]

  • Udgivelsesår: 1995

"Overvågning af sporelementer (metaller) i fisk og skaldyr" [1890]

"Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1993-1997. Tredje periode, 1995: Cadmium, bly, kviksølv, nikkel, krom, arsen og selen i fisk" [1915]

  • Udgivelsesår: 1996

"Arsen, cadmium, chrom, kviksølv, bly, nikkel og selen i udenlandske fisk" [1916]

  • Udgivelsesår: 1996

"Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug. 1999: Arsen, bly, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug" [1946]

  • Udgivelsesår: 1999

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby