DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Kilde liste: 1905, 1908

"Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1993-1997. 1993: Cadmium, krom, kviksølv, nikkel, bly og selen i kød fra svin, lam og får" [1905]

  • Forfattere: Mortensen, Gerda Krog; Larsen, Erik Huusfeldt
  • Institution: "Aalborg Landsdelslaboratorium; Levnedsmiddelstyrelsen"
  • Udgivelsesår: 1994

"Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1993-1997. 1997: Kontrol af indholdet af sporelementer i kød fra svin, får og lam" [1908]

  • Forfattere: Mortensen, Gerda Krog; Petersen, Annette
  • Institution: "Ålborg Landsdelslaboratorium; Veterinær- og Fødevaredirektoratet"
  • Udgivelsesår: 1998

© 2021 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby