DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)

Kilde liste: 1906, 1812

"Kortlægning af tungmetalindhold i skaldyr" [1812]

  • Udgivelsesår: 1991

"Sporelementer i udenlandske skaldyr. Arsen, cadmium, chrom, kviksølv, bly, nikkel og selen i skaldyr" [1906]

  • Udgivelsesår: 1996

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby